سهامدار محترم برای اطلاع از آخرین قیمت هر سهم بیمه نوین می‌توانید به سایت اطلاع‌رسانی فرابورس ایران () بخش آمار معاملات بازار پایه مراجعه نمایید، ضمناً توجه داشته باشید اگر نام شرکت بیمه نوین در جدول آمار معاملات بازار پایه موجود نباشد، در اینصورت باکس «آرشیو آمار معاملات» را مشاهده فرمائید.